Giang Sơn Của Trẫm 2.12.39 APK Free Download MOD for android

Giang Sơn Của Trẫm 2.12.39 APK Free Download MOD for android

App Information of Giang Sơn Của Trẫm APK Free Download CRacked for android

App Name Giang Sơn Của Trẫm v2.11.12
Genre Games, Strategy
Size363.4 MB
Latest Version2.11.12
Get it On Google Play
Update2021-02-20
Package Namecom.jdvn.js.googleplay
Rating ( 1204 )
Installs10,000+

Description of Giang Sơn Của Trẫm APK Free Download MOD for android

GIANG SƠN CỦA TRẪM
Giang sơn của Trẫm với bản đồ rộng lớn trăm thành mô phỏng toàn cảnh Tam Quốc năm xưa.
Nội chính + quân sự + mưu sách chính là cách chơi Tam Quốc Chí hoàn mỹ nhất.
Game đem đến cho bạn trải nghiệm vượt thời gian, trở về với thời Tam Quốc oai hùng, diễn vai một vị trư hầu, triệu binh mãi mã, phát triển nội chính, mở rộng thế lực để rồi sau tất cả, thống nhất toàn thiên hạ.
Là đỉnh lập Tam Quốc? Là thất hùng tranh bá hay là 18 lộ trư hầu ngang tài ngang sức. Tất cả đều được tái hiện hoàn hảo trong GIANG SƠN CỦA TRẪM.

Tái hiện Tam Quốc nghìn năm
Game sử dụng bản đồ trong vô cực, cả thế giới gọi gọn trong tầm mắt bạn.
Cho dù là người này chiếm mất Hán Trung của người kia, người đó lén lút nuốt trọn Ngô Quận của ngưới này thì cũng không thể nào giấu được bạn đâu.

Phát triển nội chính:
Hàng trăm thành trì thời Tam Quốc như được tái hiện trước mắt bạn, mục tiêu của bạn là chiếm được tất cả các thành trì đó, thống nhất thiên hạ.
Khi có được thành trì, bạn có thể tiến hành xây dựng và nâng cấp các kiến trục trong thành.
Dân cư, chợ, ruộng là ba kiến trúc chủ yếu sản xuất nguồn tài nguyên để đoạt thiên hạ.

Chiêu mộ tướng tài:
Thời tam quốc là thời mà ai cũng mê thích bởi đây là thời sinh anh hùng hào kiệt danh tiếng vang vọng cả nghìn năm.
Nơi đây là nơi thể hiện mình của danh tướng lịch sử, bạn có thể có được họ làm hạ thủ ở Tụ Hiền Quán.
Muốn phát huy uy lực của lương tướng, cần phải nâng cao level và cấp sao, ngoài ra còn phải chuẩn bị cho họ vũ khí, trang bị, ngựa chiến thật tốt. Nhờ vào sự nuôi dưỡng của bạn các vị tướng quân đó mới có thể quét sạch ngàn cân, chiếm lĩnh thiên hạ.

Kết minh chinh chiến
Sức của một người luôn là có hạn. Vậy nên game còn có thể chế độ kết minh để chúa công tìm cho mình một bạn đồng minh cùng nhau chinh chiến đoạt giang sơn.
Khi thống nhất, cả hai cùng hưởng quả ngọt chiến thắng.
Đây cũng coi như là kế sách thông minh để bạn tăng gấp bội thế lực của phe mình.

Chuyển kiếp hồi sinh
Game sử dụng hình thức luân hồi. Cho dù trong trận game bạn chiến thắng lừng lẫy hay bại trận thảm hại thì trong quyển lịch sử mới, lịch sử sẽ được viết lại từ đầu.
Giang Sơn Của Trẫm không có điểm kết thúc, chỉ có sự nỗ lực không ngừng của bạn.
Những thứ đã từng mất đi, nhất định không được để mất nữa nhé!

Like và theo dõi FB của chúng tôi để tham gia và nhận nhiều quà nhé!
FB: http://www.facebook.com/giangsoncuatrammobile
PS: Nếu yêu thích game của chúng tôi thì hãy cho chúng tôi 5 sao bình luận nha! Cảm ơn chúa công nhiều nhiều!!!
TRAM’S GIANG SON
Tram’s Giang Son with a large map of hundreds of cities simulating panoramic views of the old Three Kingdoms.
Internal affairs + military + strategy is the most perfect way to play Tam Quoc Chi.
The game gives you a timeless experience, returning to the majestic Three Kingdoms era, playing the role of a vassal, millions of soldiers, developing internal affairs, expanding the power and then after all, unifying. people.
Is the top of the Three Kingdoms? Is the heroic leap of war or the 18 triumphs with equal talent. All are perfectly reproduced in GIANG SON OF TRAM.

Reenactment of the Three Kingdoms thousand years
The game uses the map in infinity, the whole world is at your sight.
Even if one person takes the Hanzhong of another, that person secretly swallows this person’s Wu County, it will be impossible to hide you.

Internal development:
Hundreds of strongholds in the Three Kingdoms period seem to be reappeared in front of your eyes. Your goal is to capture all of them and unify the people.
Once you have the stronghold, you can build and upgrade the antennas in the castle.
Population, markets, and fields are the three main architectures that produce resources to capture the world.

Recruiting talented generals:
The Three Kingdoms period is a time that everyone loves because this is a time of heroic and famous heroic life that echoed for a thousand years.
This place is a place of manifestation of historical generals, you can have them as your retainers at Tu Hien Quan.
To promote the power of the general, it is necessary to raise the level and level of stars, in addition to prepare them with good weapons, equipment, and war horses. Thanks to your nurture, these generals can wipe out thousands of pounds, take over the galaxy.

Alliance war
A person’s strength is always limited. So the game can also ally mode for the princess to find herself an ally to win the war together.
When they are united, both enjoy the fruits of victory.
This is also considered as a smart strategy for you to multiply the power of your side.

Resurrection reincarnation
The game uses reincarnation. Whether in the game you win or lose miserably, in the new history, history will be rewritten from the beginning.
Giang Son Cua Trem has no end, only your efforts.
Things that have been lost, must not be lost anymore!

Like and follow our FB to join and receive lots of gifts!
FB: http://www.facebook.com/giangsoncuatrammobile
PS: If you love our game then give us a 5-star comment! Thank you so much princess !!!
APP id = com.jdvn.js.googleplay